Our Results

College Result

Rane Divyank Kishore
84.62 %

Agarwal Deeksha Ajai
79.23 %

Deshpande Aum Vishwas
79.23 %

Yadav Shubham Vinodkumar
79.23 %

College Result

Chinmay Gurjarpadhye
94.31 %

Sudarshan Shrikanthan
92.92 %

Atharva Mungale
92.62 %

Farhan Ashraf Ansari 89.69 %

Vijaylakshmi K
83.03 %

Balram Shrivastav 75.23 %

College Result

NEEL MANISH KARIA
95.69 %

NIRANJAN ASHOK JAHAGIRDAR
93.54 %

SHREYA SANJAY DASRAPURIA
93.23 %

MOOTA GANESH NARSAIAH
90.77 %

SAWANT SIDDHI NARESH
87.85 %

SHUBHAM FAUJDAR YADAV
86 %

College Result

Arnav Chavan
95.38 %

Akhilesh Katdare
94.46 %

Siddhi Pandare
94.31 %

Pawankumar Chaurasia
88 %

Priti Gupta
86 %

Rajan Chaurasia
85.54 %

College Result

VASSA DHRUV HITEN
90.15 %

SHAH BHAVYA PRITESH
86.62 %

SAKHARE SUYASH MANGESH
85.85 %

BAGORIYA SACHIN PREMCHAND
86.62 %

CHAVAN AJAY MOHAN
84 %

SYED MOHD MAHVISH MOHD RASID
78.62 %

College Result

CHHEDA UTKARSH RUPESH
93.69 %

BAGAL PRANJAL RAMESH
93.08 %

RANA ADITYA RAJEEV
92.92 %

BODDU RAJINI MANOHAR
89.54 %

ATALE MEGHA PRADIP
88.77 %

LISHA KAMARAJ
87.62 %